Cây Cẩm chướng:

Cẩm chướng:

– Tên khoa học: Dianthus caryophyllus

hoa-cam-chuong

 

hoa-cam-chuong-1