Cây ắc ó

Cây ắc ó: ( cây trồng tạo hàng rào)

– Cây ắc ó chuyên dùng trồng làm hàng rào, dãy phân cách rất đẹp dùng để tạo cảnh quan.

Tên khoa học: Acanthus integrifolius

– Cây thân thẳng đứng, lá phân bổ trên thân nên khi trồng tạo được mảng xanh rậm rạp.

– Cây ắc ó được dùng nhiều trong sân vườn công nghiệp, dãy phân cách, bồn tạo hình khối mỹ thuật,v.v…

– Đặc tính:

  •  Cây thường xanh, lá phân bổ trên thân, dễ cắt tỉa thành hàng.
  • Cây dễ sống, ưa nắng, rể chùm
  • Điều kiện tưới: thuộc loại cây ưa nước.
cây ắc ó