Cây Sứ đại:

Sứ đại màu hồng, đỏ nhung:

– Chi tiết sản phẩm

– Tên khoa học: Plumeria obtuse.

 

su-dai-mau-2  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sứ gốc, đk hoàng khoảng 100cm.