Cây Chân chim:

– Tên khoa học:  Schefflera elliptica.
– Có 2 loại chân chim: Chân chim xanh và Chân chim sọc vàng.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA