Cây Bạch mã hoàng tử

– Tên khoa học:  Anthrophym annamense

bachmagep-jpg