chuyên mục: Cảnh quan Công Nghiệp

vuon-tren-mai-5

Sân vườn trên mái nhà

 * Sân vườn trên mái nhà: giải phát tốt nhất đến từ Singapor – Sân vườn trên mái nhà hiện nay không còn xa lạ đối với chúng ta. Các công trình tòa nhà, cảnh quan trên căn hộ ngày càng hội nhập. Ở Việt Nam trước đây, đại đa số thường làm thoát nứơc… Chi tiết »