Cải tạo hồ cá Koi Quận 1 _ Nhà Anh Quang

Cải tạo hồ cá Koi Quận 1 _ Nhà Riêng Anh Quang( Năm thi công 2018)

Hiện trạng hồ cá không hiệu quả như sau:

Hình ảnh hiện hữu hồ cá Koi không hoạt động sau 01 năm thi công:

cai tao ho ca koi

 

Hình ảnh sau khi cải tạo hệ thống lọc:

2019_05_18_15_11_IMG_0002

 

cải tạo hồ cá koi quận 1

 

cải tạo hồ cá koi quận 1

 

2019_05_18_15_11_IMG_0003

 

 

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận 1; thi công hồ cá koi Quận 1.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận 2; thi công hồ cá koi Quận 2.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận 7; thi công hồ cá koi Quận 7.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận 8; thi công hồ cá koi Quận 8.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận 9; thi công hồ cá koi Quận 9.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận 12; thi công hồ cá koi Quận 12.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận Bình Chánh; thi công hồ cá koi Quận Bình Chánh.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận Bình Thạnh; thi công hồ cá koi Quận Bình Thạnh.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Quận Thủ Đức; thi công hồ cá koi Quận Thủ Đức.

* Chuyên tư vấn thiết kế thi công sân vườn Huyện Nhà Bè; thi công hồ cá koi Huyện Nhà Bè.