Bò cạp nước (Cassia fistula)

Chi tiết sản phẩm
– Tên khoa học: Cassia fistula. Họ: Đậu (Fabaceae).

– Kích thước có thể cao: 6 -12 m.Yêu cầu sáng: nắng hoàn toàn.

– Yêu cầu đất: giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt.

– Tốc độ sinh trưởng:nhanh.

– Khả năng chịu đựng: thích hợp nhiều loại đất, chịu hạn, chịu mặn.

– Đặc tính khác: hoa đẹp, rụng lá theo mùa. Các thông tin khác: là cây cảnh quý có nhiều đặc tính tốt: hoa đẹp, gỗ tốt và là cây thuốc có nhiều tác dụng.

bo-cap-nuoc-hoa  bo-cap-nuoc